Kamera termowizyjna świadkiem skuteczności maty termoizolacyjnej ALUFOX

Fotografia domu w Monachium wykonana kamerą termowizyjną - dach jest zaizolowany 30 cm warstwą wełny mineralnej, został dodatkowo zaizolowany matą termoizolacyjną ALUFOXDach, zaizolowany oprócz wełny - matą termoizolacyjną ma jednakową temperaturę, - nie jest widoczna żadna strata ciepła ani mostek termiczny, tylko w miejscu szybu wentylacyjnego i w otworze komina jest wyraźna różnica temperatur.

Dach nie nagrzewa się bo ciepło nie przenika na zewnątrz!
Po przedstawieniu tych informacji inwestor podjął decyzję o zabezpieczeniu matami termoizolacyjnymi ścian przed położeniem płyt gipsowo-kartonowych w kolejnych, nowo wykonywanych budynkach.

Poprawność wykonania izolacji poddasza na którym oprócz izolacji 25 cm z wełny mineralnej dodatkowo ułożono matę termoizolacyjną – w porównaniu z izolacją ścian - również 25 cm wełny, lecz już bez maty ALUFOXDach nie nagrzewa się tak jak ściany. Ciepło nie „ucieka” dachem bo promieniowanie cieplne zostaje odbite z powrotem w kierunku źródła ciepła.