Izomaster

Płyta elewacyjna Alufox Izomaster 4 A 4 jest efektem wieloletnich doświadczeń i przemyśleń zagadnienia termodynamiki budowli.
Z tym zagadnieniem związanych jest kilka zjawisk fizycznych. Jedno z nich było kompletnie pomijane, chociaż zasługuje na największe uznanie.

Zjawisko o którym mowa, to ciepło promieniowania.
O wadze tego zjawiska świadczy konstrukcja przyrządu do pomiaru skuteczności izolacji termicznej (kamera termowizyjna), który rejestruje intensywność strumienia promieniowania cieplnego. Aluminium odbija ciepło promieniowania.


Dotychczasowe izolacje elewacyjne nie posiadały ekranu aluminiowego. Alufox Izomaster 4 A 4 posiada dwa ekrany aluminiowe oddzielone od siebie pianką polietylenową o grubości 5 mm. Pianka i ekrany aluminowe sklejone są z dwiema płytami styropianowymi zewnętrznymi, tworząc przy okazji fazę uszczelniającą połączenia płyt.


Ekonomia wymusiła, a rozwój techniki pozwolił na pojawienie się kompletnej izolacji elewacyjnej Alufox Izomaster 4 A 4